دلاسونو منځلو مايع  يو کارتن کې 12 دانې
تړاو کاپي کاپي شو
دلاس مينځلو مايع يو کارتن کې ١٢ دانې
د لاسونو پاکولو سربیره، د محسن مینځلو مایع یو ځانګړی ماده لري چې پوستکي نرم او رطوبت کوي او د لاسونو پوستکي ته تازه او تازه کوي. د محسن د تشناب مایع د ماشومانو لاسونه ډیر زړه راښکونکي او خوندور کوي.
برانډ
MOHSEN
شتون شمېر
پرېمانه