دلاسونو منځلو مايع  يو کارتن کې 12 دانې
Copy Link کاپى شد
مايع دست شوي في کارتن ١٢ دانه
مایع دستشویی محسن علاوه بر پاک کنندگی و جرم زدایی دستان، ماده ویژه ای دارد که باعث نرمی و مرطوب شدن پوست میگردد و به پوست دستان طراوت و شادابی می بخشد. مایع دستشویی محسن دستان کودکان را بسیار جذاب و خوشایند می نماید.
نام تجاری
MOHSEN
Available quantity
Plenty