ليډاوري
تړاو کاپي کاپي شو
ګلينه، ليډاوري
سرچيه: افغانستان زموږ د Pb (لیډ) ګیلینا محصول غوره دی ځکه چې دا سپینو زر ، ټیلوریوم ، ټانتلم او پیلاډیم لري.
شتون شمېر
پرېمانه