برانډ د
متحده عربي امارات
لېوال ځيرک ايپي فون LA2-G400
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال ځيرک ايپي فون LA2-G400
بازار ته د يو نوي او مدرن اپي ټليفون راوړل چې
245 .00 AED
برانډ
لېوال
برانډ د
متحده عربي امارات
ترسراوى
لېوال هټۍ ترسراوى
بارکوډ
*LA2-G400*
توکي حالت
نوى
برخه ډول
هريو
شتون شمېر
20
سپارنه
ځانګړنې
ځانګړنې
مخينه
٢.٨ انچ (٣٢٠×٢٤٠) رنګه السيډي مخينه