پوډر لباس شويي نيم کيلو په يوه کارتن کې20پا کټه
تړاو کاپي کاپي شو
دکاليومينځلو پوډر نيم کيلو په يوه کارتن کې٢٠ پا کټه
محسن د مینځلو پوډر دا غوره کیفیت، خوندور بوی، خوندور نرموالی لري او ستاسو د جامو جوړښت او رنګ ساتي
برانډ
MOHSEN
شتون شمېر
پرېمانه
ځانګړنې
ځانګړنې
وزن
نيم کيلو