اوبخوړ نيم انچه پايپونه
تړاو کاپي کاپي شو
اوبخور نيم انچه پايپونه
برانډ
لېوال
کړنلارې او شرتونه
شتون شمېر
پرېمانه