ليډ او زنک اوري
تړاو کاپي کاپي شو
ليډ او زنک اوري
سرچيه: افغانستان زموږ د Pb (لیډ) پيداوار غوره دی ځکه چې دا سپینو زر ، ټیلوریوم ، ټانتلم او پیلاډیم لري.
شتون شمېر
پرېمانه