تړاو کاپي کاپي شو
نیو جپن ردیو کو ن ج ت۸۳۷۱نمره ۴۰ کو
RF Frequency: 13.75 to 14.5 GHz IF Frequency: 950 to 1,700 MHz LO Frequency: 12.8 GHz GaN HPA Equipped Saturation Output Power: +46 dBm min. @ +25 ℃ ACPR: -30 dBc @ Pout = +44 dBm Power Consumption: 220 W @ Pout = +44 dBm DC Power Voltage Range: +36 to +60 VDC AC Power Option FSK Communications M&C RS-232C M&C Weight: 4.2 kg
بارکوډ
*AFLN-5*
برخه ډول
هريو
خورالږ غوښتنه
1
شتون شمېر
پرېمانه