تړاو کاپي کاپي شو
لېوال خبرتيا پاڼيسرپټۍ، مياشتنۍ
پاڼيسرپټۍ خبرتيا لېوال هټۍ کورپاڼه او نورو ويبپانو سر او پاى کې ښودل کېږي، همدارنګه دغه خبرتيا په لسګونو نورو د هغو ويبځايونو د ويبپاڼو سر او پاى کې راځي چې لېوال يې کوربتوب کوي. خبرتيا د ټولې ويبپاڼې سر او پاى نيسي چې شل سانيو لپاره ښودل کېږي او بدلېږي. د متن يا ګراپيک لپاره لاندې کچې لري: لويه پرده (کمپيوټر) منځنۍ پرده (ټابليټ) ٩٧٠ پيکسله پلنوالى او ٩٠ اوچتوالى کوچنى پرده (ګرځند ټليپون) ٣٢٠پيکسله پلنوالى او ٥٠اوچتوالى