دوبۍ پلاوي غړې کمپنۍ
تړاو کاپي کاپي شو
لېوال للتجارة العامة ش.ذ.م.م
ټولګه ړنګه شوې يا عامه نه ده
لېوال مخابرات ذ.م.م
Meshkat Electricals LLC
Electric-avenue Trading Co.(L.L.C)