شيشه پاک يو کارتن کې 12 داني
Copy Link کاپى شد
شيشه پا ک کن في کارتن ١٢ دانه
شیشه پاکن محسن فاقد فسفر، آمونیاک، سفیدکننده و الکل میباشد که دارای قدرت پاک کنندگی و درخشندگی بالا بوده و قابل استفاده برای شیشه، آینه، شیشه موتر، ویترین، استیل و شیرآلات آشپز خانه، و سطوح رنگ شده و پلاستیکی بدون برجای گذاشتن لکه و بدون چرب و مات کردن سطوح میباشد.
نام تجاری
محسين
Available quantity
Plenty